Deutsch * English * Русский

Paweł Wrześniewski - strona główna

Witam. Proszę wybrać interesujący Państwa obszar mej działalności, klikając właściwe hasło.

Adwokat

Rzecznik patentowy

Internetowa encyklopedia prawna

Przegląd Prasy Prawniczej

Książki i komentarze do przepisów

Varia

Projekt 2rp

Inne strony:

wyszukiwarka prokuratur

wyszukiwarka sądów powszechnych

wyszukiwarka urzędów skarbowych

do którego sądu wnieść apelację

Nowości:

art. 31a Prawa prasowego

oszustwo w prawie polskim

art. 157 Kodeksu karnego

art. 107 Kodeksu wykroczeń

skarga o stwierdzenie niezgodności

art. 160 Kodeksu karnego

pomówienie i zniesławienie

jak zastrzec znak towarowy

art. 52 ustawy o radiofonii i telewizji

znaki drogowe

znany lekarz

art. 4241 Kpc

naruszenie dóbr osobistych

art. 174 P.p.s.a.

koszt zastrzeżenia znaku towarowego

art. 285a Ppsa

przykłady znaków towarowych

odznaka obserwatora balonowego

renomowany znak towarowy

usługi prawnicze

микрозаймы

przymus adwokacko-radcowski

art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

art. 24 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

art. 579 Kodeksu cywilnego

skarga do WSA

identyfikacja znaku na rozbitym Karasiu

art. 87 Kodeksu wykroczeń

skarga na czynności komornika