Znak Polski Walczącej

[zastrzeżenie]

Jak wygląda znak Polski Walczącej?

Od 2014 r. stanowi o tym ustawa z 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej (Dziennik Ustaw nr 1062). Zawiera ona jego opis. Wynika z niej, że prawidłowy symbol ma kształt kotwicy składającej się z połączonych ze sobą liter "P" i "W", w taki sposób, że litera "P" umieszczona jest nad środkiem litery "W".

Czy znak Polski Walczącej jest zastrzeżony?

Jeśli mówimy o znakach towarowych, to nic mi na ten temat nie wiadomo. Przez wiele lat w ogóle niedopuszczalne było rejestrowanie znaków zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnio nieco te regulacje poluzowano, niemniej zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej wciąż zakazane jest zastrzeżenie znaku, który zawiera np. element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Ciekawostką okaże się dla Czytelnika być może to, że w 2003 r. miała miejsce próba zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego obejmującego symbol popularnej "kotwicy", czyli znaku Polski Walczącej. Chodziło o następujące produkty: afisze, plakaty, albumy, bilety, blankiety, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, materiały drukowane, emblematy, fotografie, gazety, kalendarze, kalkomanie, karty pocztowe, komiksy, koperty, torby do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, podstawki pod kufle do piwa, prospekty, publikacje, kubki nie z metali szlachetnych, kufle do piwa, kieliszki, kubki z papieru lub z tworzyw sztucznych, szklanki do napojów, talerze papierowe, szale, chusty, czapki, daszki do czapek, krawaty, koszulki sportowe, błyskotki do ubrań, wstęgi do dekorowania, emblematy ozdobne, pompony, opaski na ręce lub głowę, zapałki, zapalniczki dla palaczy, papierośnice nie z metali szlachetnych. Wtedy zgłaszający dostał odmowę.

Na murze, na samochodzie, czy można nosić znak Polski Walczącej itd.

Sprawa wymagająca wyczucia, oceniana zawsze w konkretnym kontekście. Z przepisów wynika, że znak stanowi dobro ogólnonarodowe. Tym samym należy do wszystkich i każdy może z niego korzystać. Na dziś wydaje się, iż rysowanie znaku na murach, umieszczenie na swoim aucie czy tak modne ostatnimi czasy ubogacanie nim własnej odzieży typu koszulka czy czapka mieści się w dopuszczonych prawem granicach. Ustawa nakłada obowiązek otaczania go czcią i szacunkiem i zakazuje jego znieważania. Publiczne znieważanie znaku jest wykroczeniem zagrożonym grzywną.

Pytania?

ostatnia aktualizacja: 1 września 2017 r.