Encyklopedia Prawna - zastrzeżenie

Encyklopedia Prawna jest przedsięwzięciem stosunkowo młodym, a co za tym idzie, z pewnością dalekim od doskonałości. Ma pomóc użytkownikom w jak najpełniejszym wykorzystaniu możliwości stwarzanych przez obowiązujące przepisy. Wykorzystanie go przy podejmowaniu decyzji mających znaczenie prawne sugeruję poprzedzić kontaktem. Każde hasło starałem się przemyśleć, ale nie mogę wykluczyć, że projekt nie jest wolny od wad. Jeśli dostrzeżenie w nim Państwo błędy i niedociągnięcia, proszę o ich sygnalizowanie. Zapraszam do dzielenia się ze mną także innymi merytorycznymi spostrzeżeniami, chętnie podyskutuję.

Jeśli chodzi o kwestie prawnoautorskie, nie mam nic przeciwko wykorzystaniu fragmentów haseł na Państwa stronach internetowych, pod warunkiem opatrzenia ich działającym linkiem do niniejszego serwisu.

adw. Paweł Wrześniewski