Odpowiedź na pozew

O tym, co to takiego, stanowi K.p.c. Polecam zwłaszcza komentarz do art. 2051 Kodeksu postępowania cywilnego oraz do do art. 207 Kodeksu postępowania cywilnego, znajduje się tam trochę informacji na ten temat. Jeśli znaleźli Państwo w swej korespondencji pismo z sądu, a tam pouczenie o prawie wniesienia odpowiedzi na pozew, to znaczy, że czas nagli. Jesteście w defensywie. Jeśli na dodatek prowadzicie działalność gospodarczą, to radzę jeszcze dziś szukać prawnika, najlepiej radcy prawnego lub adwokata. Odpowiedź na pozew to pismo procesowe, w którym pozwany (a więc Państwo - w przeciwnym wypadku nikt nie wzywałby Was do riposty) odnosi się do argumentów przeciwnika - i podnosi swoje (np. dotyczące wad pozwu - por. komentarz do art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego, określającego jego wymogi formalne), formułując przy okazji stosowne wnioski i zgłaszając dowody. Do niedawna przedsiębiorcy mieli o tyle gorzej, że ustawodawca dawał im na to wszystko tylko dwa tygodnie. Jeśli nie zdążyli, na ogół z góry stawiali się na straconej pozycji, ryzykując przegraniem całej sprawy. Obecnie ryzykują nie tylko przedsiębiorcy, ale i inni pozwani. Niekorzystne skutki bezskutecznego upływu terminu mogą objawić się w każdej właściwie sprawie - o rozwód (odpowiedź na pozew rozwodowy, czy to z orzekaniem o winie, czy to bez orzekania o winie), o alimenty i podwyższenie, obniżenie albo uchylenie alimentów, o eksmisję, o odszkodowanie, o zapłatę, o wydanie, o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa, o podział majątku, o separację, o zachowek, o zadośćuczynienie, o czynsz - itd., itp.

Odpowiedź na pozew można przygotować samodzielnie. Wymaga to jednak pewnego doświadczenia. Czasem źle sformułowany wniosek czy pominięcie istotnego dowodu grozi porażką. Dlatego warto pomyśleć o oddaniu sprawy w ręce dobrego prawnika. Odpowiedzi na pozew w oparciu o znaleziony w Internecie wzór nie uważam za fortunny pomysł. Zachęcam do kontaktu.

adwokat Paweł Wrześniewski