Zabrze - sąd, adwokat, prawnik

Dla miasta Zabrze właściwymi są: Sąd Rejonowy w Zabrzu, Sąd Okręgowy w Gliwicach i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Забже

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.