Rzecznicy patentowi - kim są i czym się zajmują

Rzecznicy patentowi to grupa zawodowa trudniąca się świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej. Mogą dokonywać zgłoszeń wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Rzecznicy patentowi mogą działać w ramach indywidualnej kancelarii, w spółce, a także reprezentować i wspierać swego pracodawcę. Wolno im również występować przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, o ile sprawa dotyczy własności przemysłowej. Rzecznicy patentowi zrzeszeni są w samorządzie zawodowym, tworząc Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Listę rzeczników patentowych prowadzi Urząd Patentowy. W tej chwili w całym kraju jest ich około tysiąc.

Jeśli zdecydowali się Państwo na usługi rzecznika patentowego, proszę o kontakt.