Rudnik nad Sanem - właściwy urząd skarbowy i izba skarbowa

Dla gminy Rudnik nad Sanem właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku i Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie (z wyjątkiem egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, ta bowiem należy do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli); dla tzw. dużych podatników właściwy jest Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.