Łopuszno - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Łopuszno właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Kielcach.

Pozostałe gminy