Dąbrowice - podatek, urząd skarbowy (us) i izba

Dla gminy Dąbrowice właściwymi są: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.