Żyrardów - sąd, adwokat, prawnik

Dla miasta Żyrardów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Żyrardowie, Sąd Okręgowy w Płocku, Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.