Wierzchosławice - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Wierzchosławice właściwymi są: Sąd Rejonowy w Tarnowie, Sąd Okręgowy w Tarnowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.