Ujście - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Ujście właściwymi są: Sąd Rejonowy w Chodzieży, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.