Skierniewice - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy i miasta Skierniewice właściwymi są: Sąd Rejonowy w Skierniewicach, Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.