Sieradz - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy i miasta Sieradz właściwymi są: Sąd Rejonowy w Sieradzu, Sąd Okręgowy w Sieradzu i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Серадз

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.