Siemiątkowo - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Siemiątkowo właściwymi są: Sąd Rejonowy w Mławie, Sąd Okręgowy w Płocku, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.