Ruda-Huta - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Ruda-Huta właściwymi są: Sąd Rejonowy w Chełmie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.