Piekoszów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Piekoszów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.