Olsztyn - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Olsztyn (woj. śląskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Okręgowy w Częstochowie i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Dla miasta Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Olsztynie i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.