Nowogród - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Nowogród właściwymi są: Sąd Rejonowy w Łomży, Sąd Okręgowy w Łomży i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.