Lublin - sąd, adwokat, prawnik

Dla miasta Lublin (w części w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk) właściwymi są: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Dla miasta Lublin (w części poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy, do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk) właściwymi są: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pozostałe gminy

Люблин

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.