Łęczyca - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy i miasta Łęczyca właściwymi są: Sąd Rejonowy w Łęczycy, Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.