Kowiesy - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Kowiesy właściwymi są: Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.