Konopnica - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Konopnica (woj. lubelskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dla gminy Konopnica (woj. łódzkie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Wieluniu, Sąd Okręgowy w Sieradzu, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.