Janów - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Janów (woj. podlaskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Sokółce, Sąd Okręgowy w Białymstoku i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Dla gminy Janów (woj. śląskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Okręgowy w Częstochowie i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.