Grudziądz - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy i miasta Grudziądz właściwymi są: Sąd Rejonowy w Grudziądzu, Sąd Okręgowy w Toruniu i Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Pozostałe gminy

Грудзёндз

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.