Częstochowa - sąd, adwokat, prawnik

Dla miasta Częstochowa właściwymi są: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Okręgowy w Częstochowie i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Ченстохова

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.