Cieszanów - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Cieszanów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Sąd Okręgowy w Przemyślu i Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.