Celestynów - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Celestynów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Otwocku, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie i Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.