Białystok - sąd, adwokat, prawnik

Dla miasta Białystok właściwymi są: Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Białymstoku i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pozostałe gminy

Белосток

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.