Znak drogowy D-9: autostrada

Znak drogowy D-9: autostrada

Znak drogowy D-9: autostrada. Znak D-9 "autostrada" oznacza po prostu poczatek lub kontynuację autostrady. Dodajmy, że w świetle obowiązujących przepisów pod pojęciem autostrady rozumie się drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Prędkość dopuszczalna na autostradzie poza obszarem zabudowanym w przypadku samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t wynosi 140 km/h.

Dlaczego o znaku D-9 w ogóle mowa tutaj, skoro w zasadzie nie jest to serwis o znakach drogowych, ale towarowych?

ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2018 r.