Znak drogowy D-40: strefa zamieszkania

Znak drogowy D-40: strefa zamieszkania

Znak drogowy D-40: strefa zamieszkania. Wedle ustawowej definicjia strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Stref takich dotyczą niektóre przepisy szczególne. Przykładowo włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu m.in. na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz właśnie ze strefy zamieszkania. Co istotne, prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h. Znak drogowy D-40: strefa zamieszkania oznacza wjazd do strefy zamieszkania, a nadto informuje, że umieszczone w niej urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (jak choćby tzw. śpiący policjanci) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Dlaczego o znaku D-40 w ogóle mowa tutaj, skoro w zasadzie nie jest to serwis o znakach drogowych, ale towarowych?

ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2018 r.