Znak drogowy D-1: droga z pierwszeństwem

Znak drogowy D-1: droga z pierwszeństwem

Znak drogowy D-1: droga z pierwszeństwem. Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. O tym, czym jest pierwszeństwo, była mowa przy omawianiu znaku A-7. Pamiętajmy, że polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Dlaczego o znaku D-1 w ogóle mowa tutaj, skoro w zasadzie nie jest to serwis o znakach drogowych, ale towarowych?

ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2018 r.