Znak drogowy B-33: ograniczenie prędkości

Znak drogowy B-33: ograniczenie prędkości

Znak drogowy B-33: ograniczenie prędkości. Dodajmy, że niezależnie od znaku kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

Dlaczego o znaku B-33 w ogóle mowa tutaj, skoro w zasadzie nie jest to serwis o znakach drogowych, ale towarowych?

ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2018 r.