Znak drogowy A-5: skrzyżowanie dróg

Znak drogowy A-5: skrzyżowanie dróg

Znak drogowy A-5: skrzyżowanie dróg. Zgodnie z ustawową definicją skrzyżowanie to przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną. Warto też pamiętać np., że zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni (...) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Dlaczego o znaku A-5 w ogóle mowa tutaj, skoro w zasadzie nie jest to serwis o znakach drogowych, ale towarowych?

ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2018 r.