Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

Krótka odpowiedź na tak ogólne pytanie jest niemożliwa, bo koszty zależą od kilku czynników. Tam, gdzie rzecznik patentowy zastosuje minimalne stawki dopuszczalne prawem, a sama procedura przebiegnie bez komplikacji, całość (w tym opłaty urzędowe!) powinna zamknąć się kwotą 2-3 tys. zł w przypadku rejestracji "polskiej" i 5-6 tys. zł w przypadku rejestracji "unijnej". Proszę jednak traktować te kwoty zupełnie orientacyjnie, w rzeczywistości mogą one okazać się wyższe, a istnieją też sposoby na obniżenie ich w zgodzie z obowiązującym prawem.

Stawki opłat określa obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz. z 2016 r., poz. 1623). Poszczególne stawki rozpisane są tutaj.

Na opłaty składa się opłata zgłoszeniowa, opłata za publikację oraz opłata za utrzymanie ochrony w mocy. Ta ostatnia uiszczana jest w okresach dziesięcioletnich. Wysokość pierwszej i ostatniej zależy w największym uproszczeniu od tego, jak wiele produktów ma zostać objętych ochroną. Generalnie im ich więcej, tym opłata wyższa.

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na usługi rzecznika patentowego, proszę o kontakt.