Zamawianie archiwalnych wydań Przeglądu

Cena czasopisma:

65 zł (w tym 8 proc. VAT)

Zasady realizacji zamówień:

Zamówienie realizowane jest po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy

13 1050 1025 1000 0090 6450 5325

i przekazaniu go:

mailem - na adres: zamowienia@przegladprasyprawniczej.pl

lub

faksem - pod numer: 22 30 01 281