Internetowy komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

art. 13

art. 23

art. 24