Komentarz do art. 121 Pwp (prawo ochronne na znak towarowy)

Spis treści

Art. 121. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

[Zastrzeżenie]

"Może być udzielone" tzn. udziela go poprzez wydanie decyzji administracyjnej Urząd Patentowy RP po dokonaniu stosownego zgłoszenia przez zainteresowanego uzyskaniem takiego prawa.

Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 par. 1 Pwp). Od reguły tej istnieją jednak wyjątki (zob. komentarz do art. 156 Pwp).

Obronie prawa ochronnego służy cały pakiet uprawnień procesowych. Więcej na ten temat w komentarzu do art. 296 Pwp.

Prawo ochronne pozostaje w mocy przez 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym (art. 153 par. 1 Pwp).

Prawo ochronne jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 Pwp). Innymi słowy uprawniony może nim swobodnie obracać - sprzedać, zamienić, podarować itd. [komentarz dodano 7 lutego 2020 r.]

Pytania?