Komentarz do art. 722 Kc (kiedy przedawnia się pożyczka)

Spis treści

Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

[Zastrzeżenie]

"Kiedy przedawnia się pożyczka" to pewien skrót myślowy. Przedawnia się bowiem roszczenie - i to biorącego pożyczkę o wydanie jej przedmiotu.

Zasadą jest, że termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Sześciomiesięczne przedawnienie w ogóle należy do najkrótszych znanych polskiemu prawu. Więcej o tych terminach w komentarzu do art. 118 Kc.

W przepisie chodzi o sytuację, gdy pożyczkodawca nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego do zawarcia umowy pożyczki nie jest potrzebne wydanie jej przedmiotu, wystarczy zobowiązać się do tego. Innymi słowy, ktoś, kto obiecuje nam pożyczyć 100 zł nie musi od razu wręczać nam banknotu z podobizną króla Jagiełły. Jeśli jednak obiecanej kwoty nie otrzymamy, po sześciu miesiącach nie pomoże nam w tym nawet sąd.

O tym, kiedy dojść ma do wydania, o którym mowa w art. 722 K.c., można zdecydować w samej umowie pożyczki. Jeżeli tak się nie stanie, w grę wchodzą ogólne regulacje prawa zobowiązań. A z tych wynika, iż w sytuacji, gdy termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Dłużnikiem jest tu oczywiście pożyczkodawca.

Pytania?

Komentarz dodano 9 lutego 2017 r.