Znak "Produkt polski"

[zastrzeżenie]

Oznakowanie artykułu rolno-spożywczego będącego produktem nieprzetworzonym może zawierać informację "Produkt polski", jeżeli produkcja podstawowa tego produktu odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku mięsa - jeżeli zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbyły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso - jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W przypadku produktu przetworzonego opatrzenie go informacją "Produkt polski" jest dopuszczalne, jeżeli został wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają warunki określone poprzednim zdaniu lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających te warunki. Jeśli zaś do jego produkcji użyto innych składników, łączna ich masa nie może przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (nie licząc masy wody użytej do jego produkcji), a nie sposób zastąpić tych składników takimi samymi składnikami, które spełniają warunki określone w pierwszym zdaniu lub zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie ze składników spełniających te warunki.

Znak 'Produkt polski' - grafika

W oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego informację "Produkt polski" można również zamieszczać w formie znaku graficznego zawierającego tę informację. O tym, jak dokładnie on wygląda, stanowi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację "Produkt polski".

Pytania?

ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2017 r.