Zdolność prawna

Zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań o charakterze cywilnym.

Zdolność prawną mają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne zwane ułomnymi osobami prawnymi.

ostatnia aktualizacja: 4 sierpnia 2013 r.