Zbieg egzekucji

Sytuacja, w której jednego składnika majątkowego (albo szerzej - w ogóle tego samego dłużnika) dotyczy kilka postępowań egzekucyjnych.

Przykład: Przedsiębiorca będący dłużnikiem ma siedzibę w Piasecznie. Od 4 maja 2012 r. komornik z Warszawy prowadzi przeciwko niemu egzekucję świadczenia zasądzonego nakazem zapłaty przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. Po kilku miesiącach, 12 lutego 2013 r. egzekucję należności podatkowych przedsiębiorcy wszczyna naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Tym samym dochodzi do zbiegu egzekucji.

Możliwy jest zbieg egzekucji sądowych

Przykład: Komornik przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na wniosek radcy prawnego reprezentującego wierzyciela zajmuje rachunek bankowy dłużnej spółki na podstawie tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, a po jakimś czasie na wniosek spółki reprezentowanej przez innego prawnika komornik przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie zajmuje to samo konto bankowe w oparciu o nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy we Wrześni.

oraz - jak w pierwszym przykładzie - egzekucji sądowej i administracyjnej. Zbiegiem egzekucji jest również sytuacja, gdy kilku wierzycieli wniosło do jednego komornika o egzekucję świadczeń od tego samego dłużnika. [zastrzeżenie]

Pytania do prawnika?

wpis ostatnio zaktualizowany przez prawnika 1 września 2013 r.