Zatarcie skazania

Instytucja prawna nakazująca przyjmowanie fikcji, iż osoba skazana po upływie pewnego czasu ma być uważana za niekaraną. [zastrzeżenie] Chodzi o to, aby karanym nie utrudniać powrotu do społeczeństwa.

Możliwie rzecz upraszczając, do zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności dochodzi co do zasady z upływem 10 lat (kara pozbawienia wolności), 3 lat (kara ograniczenia wolności) albo z upływem roku (kara grzywny) od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Jednak na wniosek skazanego na karę pozbawienia wolności sąd władny jest zarządzić wcześniejsze zatarcie skazania. Warto, aby stosowne pismo przygotować profesjonalnie, bo wniosek skazanego o zatarcie skazania złożony przed upływem roku od wydania postanowienia odmawiającego zatarcia można pozostawić bez rozpoznania.

Zatarcie skazania często pojawia się w towarzystwie haseł takich jak nieposzlakowana opinia, praca w policji czy wojsku, pozwolenie na broń itp. Z zatarciami problem jest obecnie taki, że - choć teoretycznie następują one automatycznie, bez konieczności wystąpienia przez skazanego - niekiedy zdarza się, iż dane, które należało z Krajowego Rejestru Karnego usunąć, tkwią w nim latami. Pomagałem w takich sytuacjach, więc jeśli potrzebujecie Państwo pomocy, proszę o kontakt. Zacznijmy od maila z opisem sytuacji i (koniecznie) skanem aktualnej karty karnej. Dokument taki można otrzymać w jednym z punktów KRK działających przy niektórych sądach. Ich listę udostępnia np. Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zob. także komentarz do art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2017 r.