Zapowiedź apelacji

W żargonie prawniczym pojęcie to oznacza na ogół wniosek o doręczenie wraz z uzasadnieniem wyroku wydanego przez sąd powszechny pierwszej instancji, zwłaszcza w sprawie karnej. Samo sformułowanie jest nieco mylące, bowiem mimo wniesienia takiej zapowiedzi samej apelacji bynajmniej wnosić potem nie trzeba. [zastrzeżenie]

Jeżeli rozważacie Państwo zapowiedź, ale obawiacie się działać przed sądem samodzielnie, proszę o mail z możliwie szczegółowym opisem sprawy (daty, wskazanie sądu, podanie spornych kwot itd.), skanami dokumentów (w formacie pdf, najlepiej w jednym pliku). Na tej podstawie będę w stanie zaproponować warunki współpracy. Jeśli korzystacie już Państwo z pomocy adwokata, potrzebna będzie także jego zgoda.

ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2014 r.