Zapis na sąd polubowny i jego charakter prawny

Tytuł: Charakter prawny zapisu na sąd polubowny
Autor: Paweł Wrześniewski
Liczba stron: 318, format B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-930375-5-1

Książka jest monografią naukową poświęconą aspektom prawnym zapisu na sąd polubowny, napisana przez adwokata i rzecznika patentowego prowadzącego praktykę w Warszawie. Czytelnicy znajdą w niej dogłębne rozważania na temat jego treści, w tym najobszerniejsze jak dotąd w polskiej literaturze przedstawienie sporów mogących być przedmiotem zapisu. "Odkurzonych" też w książce zostało wiele interesujących, a zdecydowanie dziś zapoznanych wątków z literatury przedwojennej. Autor uznaje zapis na sąd polubowny za czynność materialnoprawną, nawet jeśli znaczenie samego sporu o czy to materialny, czy to procesowy charakter umowy arbitrażowej uważa za niewielkie. O wiele istotniejsze wydają się ustalenia co do kompetencji sądu polubownego oraz zakresu polskich przepisów arbitrażowych. Cennym uzupełnieniem wywodu jest obszerna, licząca kilkaset pozycji bibliografia, obejmująca publikacje z ostatnich stu (!) lat.

Dane do złożenia zamówienia.