Wygaśnięcie prawa autorskiego po śmierci twórcy

Ustanie autorskich praw majątkowych do utworu w pewien czas po śmierci jego twórcy. W Polsce czas ten wynosi 70 lat. [zastrzeżenie]

Praktyczny skutek wygaśnięcia jest taki, że każdemu wolno odtąd korzystać z owych utworów bez konieczności płacenia komukolwiek, podobnie jak tłumaczyć je, przerabiać, adaptować itp. Warto jednak pamiętać, iż wygaśnięcie dotyczy jedynie praw majątkowych, a nie osobistych, te bowiem z założenia trwać mają do końca świata. Zatem utwór, do którego prawa majątkowe wygasły, nadal pozostaje dziełem zmarłego twórcy i niedozwolone jest przypisywanie go komu innemu.

Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym autor zmarł. Koryguję zatem to, o czym sam sam pisałem tu jeszcze niedawno...

ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2015 r.