Umowa kupna-sprzedaży

Obiegowa nazwa umowy sprzedaży. [zastrzeżenie]

Polskiemu prawu pojęcie umowy kupna-sprzedaży jest nieznane, Kodeks cywilny reguluje jedynie umowę sprzedaży. Twórcy Kodeksu, celowo czy nie, pominęli fakt, iż to, co dla jednej ze stron transakcji jest sprzedażą, dla drugiej stanowi czynność odwrotną, czyli kupno. Ponieważ posługiwanie się przez kupującego formalnie poprawnym stwierdzeniem "Zawarłem umowę sprzedaży" czy "Zawarłam umowę sprzedaży" prowadziłoby w praktyce do nieporozumień (kupujący przecież nic nie sprzedaje, a oświadczenie w tym duchu tak właśnie mogłoby zostać odczytane), praktyka wymusiła używanie nieprawidłowej z prawnego punktu widzenia, ale dla wielu czytelniejszej "umowy kupna-sprzedaży".

Z umowy kupna-sprzedaży można się niekiedy wycofać, choć wymaga to pewnej wprawy.

prawnik ostatnio zaktualizował ten wpis 18 listopada 2013 r.