Przyznanie rzeczy (np. nieruchomości) niektórym współwłaścicielom

Zgodnie z kodeksem cywilnym rzecz, która nie da się podzielić, sąd może przyznać jednemu ze współwłaścicieli. Ta wydawałoby się jasna regulacja jest jednak w praktyce interpretowana rozszerzająco - w ten sposób, że dopuszczalne jest też - pod pewnymi warunkami - przyznanie własności kilku współwłaścicielom. Zupełnie przykładowo, ci muszą się na to zgodzić, a w literaturze można też spotkać się z poglądem, iż podział taki nie powinien być zarzewiem konfliktów między współwłaścicielami. [zastrzeżenie]

Jeśli potrzebujecie Państwo konsultacji prawnej w tej sprawie, proszę o mail z możliwie szczegółowym opisem sprawy i pytaniami. Na tej podstawie będę mógł wycenić koszt porady.

ostatnia aktualizacja: 24 marca 2014 r.