Produkty przetworzone (rozporządzenie 852/2004)

[zastrzeżenie]

W rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. n rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych "produkty przetworzone" oznaczają środki spożywcze uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru.

Definicja powyższa ma znaczenie np. przy ocenie zgodności z prawem opatrzenia produktu znakiem "Produkt polski".

Pytania?

ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2017 r.