Produkty nieprzetworzone (rozporządzenie 852/2004)

[zastrzeżenie]

W rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. o rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych "produkty nieprzetworzone" oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, oskórowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone;

Definicja powyższa ma znaczenie np. przy ocenie zgodności z prawem opatrzenia produktu znakiem "Produkt polski".

Pytania?

ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2017 r.